ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-631-5/20 od 06. ožujka 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava rezervnih dijelova za semaforske uređaje“, Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoZa dostavu ponuda za javnu nabavu ''Nabava usluge fizičke zaštite ljudi i imovine Gradske uprave Ljubuški''

Izmjena i dopuna poziva

ljubuski logoUgovorno tijelo, Grad Ljubuški pokrenulo je postupak javne nabave usluga ''Nabava usluge fizičke zaštite ljudi i imovine Gradske uprave Ljubuški''. Postupak se provodi sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama. Sukladno prethodnom, Gradonačelnik  objavljuje

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-238-2/20  od 24. siječnja 2020. godine, u postupku javne nabave ''Radovi na uređenju pješačkih staza na Gradskom groblju'' objavljenog dana 30. siječnja 2020. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-6-3-1/20, Gradonačelnik je donio

Opširnije...