ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-2646-5/20 od 11. prosinca 2020. godine, u postupku javne nabave ''Procjena ugroženosti od požara Grada Ljubuškog i Plan zaštite od požara Grada Ljubuškog'', v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-2582-6/20 od 02. prosinca 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava pića za potrebe Gradske uprave Ljubuški'', v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-2571-6/20 od 27. studenog 2020. godine, u postupku javne nabave ''Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta servisne prometnice'', v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-2489-6/20 od 13. studenog 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava sendviča za članove biračkih odbora za Lokalne izbore 2020. godine'', v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...