ljubuski logoNa temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), sazivam

 

Opširnije...

ljubuski logoPovjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog, na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine/grada Ljubuški, broj 6/07, 1/09, 5/11, 8/17 i 10/19), pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća prigodom obilježavanja Dana Grada Ljubuškog 2020. godine i objavljuje

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodoopskrbljivanje stanovništva (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 88/12) u sklopu Projekta istražnih radova za uspostavu zaštite podzemnih voda Izvorišta ''Prud'', Gradonačelnik objavljuje

Opširnije...

ljubuski logoGrad Ljubuški na temelju Odluke o utvrđivanju javnog interesa za radove rekonstrukcije magistralnih cesta u Federaciji BiH(Službene novine Federacije BiH,broj29/19),te zahtjeva J.P. Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenjem  Odluke o utvrđivanju javnog interesa  putem Gradskog vijeća Ljubuški za projekt “Izgradnje zapadne  obilaznice Ljubuški”,

Opširnije...

Poslovna zona Zvirići

 

Poslovna zona „Zvirići“ osnovana je Odlukom br. 01-02-272/12 Općinskog vijeća Općine Ljubuški, od 15. veljače 2012...

Opširnije »

Službeni glasnici

 

Službeni glasnici Grada Ljubuškog razvrstani po godinama donošenja, od 2005. godine...

Opširnije »

Projekti u tijeku

 

Doznajte sve o trenutnim projektima Grada Ljubuškog, gdje se nalaze, vrijeme trajanja projekta te u kojoj su fazi završetka i slično...

Opširnije »