ljubuski logoNa temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), sazivam

Opširnije...

ljubuski logoPo okončanom javnom Natječaju za dodjelu studentskih potpora studentima s područja grada Ljubuškog za akademsku godinu 2019./2020. broj: 02-38-2682/19 od 4. prosinca 2019. godine a sukladno Odluci o kriterijima za dodjelu studentskih potpora ("Službeni glasnik Grada Ljubuškog", broj: 8/19), Gradonačelnik Ljubuškog utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STUDENTSKU POTPORU U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

ljubuski logoNa  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-342/20 od 03.02.2020. godine, Gradonačelnik  raspisuje

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 24. stavka 3. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 13/07, 17/11, 21/17 i 20/19) i članka 16. Odluke o osnivanju Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 1/20) Gradonačelnik Grada Ljubuškog raspisuje

Opširnije...

Poslovna zona Zvirići

 

Poslovna zona „Zvirići“ osnovana je Odlukom br. 01-02-272/12 Općinskog vijeća Općine Ljubuški, od 15. veljače 2012...

Opširnije »

Službeni glasnici

 

Službeni glasnici Grada Ljubuškog razvrstani po godinama donošenja, od 2005. godine...

Opširnije »

Projekti u tijeku

 

Doznajte sve o trenutnim projektima Grada Ljubuškog, gdje se nalaze, vrijeme trajanja projekta te u kojoj su fazi završetka i slično...

Opširnije »