ljubuski logo Na temelju članka 33. Odluke o izborima za Vijeća MZ općine Ljubuški („Službeni glasnik općine Ljubuški“, broj 1/10 i 4/11), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški, d o n o s i
NAPUTAK o rokovima i redoslijedu aktivnosti održavanja izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški

Opširnije...
ljubuski logo1. Ispunjavanje svih obrazaca vrši se isključivo tiskanim slovima. Prilikom upisa podataka mogu se koristiti stroj za tipkanje ili računalo.
 
2. Potpis kandidata ili potpis ovlaštene osobe mora odgovarati potpisu s identifikacijskog dokumenta i biti ovjereni od ovlaštenog tijela uprave.
 
3. Politički subjekti dužni su priložiti svu dokumentaciju navedenu u prijavi za ovjeru. Ukoliko se utvrdi da nedostaju određeni prilog ili da navedeni podaci u prijavi ne odgovaraju stvarnom stanju, OIP će obavijestiti političkog subjekta da otkloni utvrđeni nedostatak u roku od dva (2) dana, od primitka obavijesti.   
Opširnije...

ljubuski logo Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Opširnije...

ljubuski logoBosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE

Opširnije...

Poslovna zona Zvirići

 

Poslovna zona „Zvirići“ osnovana je Odlukom br. 01-02-272/12 Općinskog vijeća Općine Ljubuški, od 15. veljače 2012...

Opširnije »

Službeni glasnici

 

Službeni glasnici Grada Ljubuškog razvrstani po godinama donošenja, od 2005. godine...

Opširnije »

Projekti u tijeku

 

Doznajte sve o trenutnim projektima Grada Ljubuškog, gdje se nalaze, vrijeme trajanja projekta te u kojoj su fazi završetka i slično...

Opširnije »