ljubuski logoPozivaju se poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata, a koji su obavili ili  planiraju obaviti proljetnu sjetvu, da shodno dopisu Federalnog Ministarstva za poljoprivrede, vodoprivredu šumarstva svim broj 03-20-518/2020  od 31.03.2020.godine izvrše prijavu proljetne sjetve za 2020. godinu.

Opširnije...

uskrs2020Drage Ljubušanke i Ljubušaci,

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine FBiH br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Gradskog stožera civilne zaštite, gradonačelnik Grada Ljubuškog proglašava:

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 6/19), Odluke o proglašenju prirodne nepogode broj: 02-02-815/20 od 18. ožujka 2020. godine i točke 9. Zapovjedi Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke od 20. 3. 2020. godine, gradonačelnik Grada Ljubuškog

Opširnije...

Poslovna zona Zvirići

 

Poslovna zona „Zvirići“ osnovana je Odlukom br. 01-02-272/12 Općinskog vijeća Općine Ljubuški, od 15. veljače 2012...

Opširnije »

Službeni glasnici

 

Službeni glasnici Grada Ljubuškog razvrstani po godinama donošenja, od 2005. godine...

Opširnije »

Projekti u tijeku

 

Doznajte sve o trenutnim projektima Grada Ljubuškog, gdje se nalaze, vrijeme trajanja projekta te u kojoj su fazi završetka i slično...

Opširnije »